Python dili ile artık yıl hesaplama kodları. 2015 yılında python dili ile yapmış olduğum başlangıç seviyesinde bir örnek. Artık yıl hesaplama python.

Artık Yıl Nasıl Hesaplanır?

Bir yılın artık yıl olabilmesi için 4’e bölünüp 100’e bölünmemesi gerekli. Ancak 100’e bölünmeyip 400’e bölünebiliyor ise bu yıl yine artık yıldır. Yani 100, 200 ve 300 yılları 100’e bölünebildiği için artık yıl değil ancak 400 yılı 400’e bölünebildiği için artık yıldır.

Kodlamada ki artık yıl fonksiyonu da bu hesaplamaları yapıp true, false döndürmektedir.

İlgili kodun tamamını aşağıda bulabilirsiniz.

Artık Yıl Hesaplama

def artik_yil_mi(yil):
  if (yil % 4) == 0:
    if (yil % 100) == 0:
      if (yil % 400) == 0:
        return True
      else:
        return False
    else:
       return True
  else:
    return False
sayi=0
onceki_artik_yil=4
aralik_toplami=0
for yil in range(1,2101):
  if(artik_yil_mi(yil)):
    aralik_toplami=yil-onceki_artik_yil+aralik_toplami
    onceki_artik_yil=yil
    print(yil)
    sayi=sayi+1
  else:
    continue
print("Yil sayisi:" + str(sayi) , "Ortalama artik yil araligi:" + str(round(aralik_toplami/sayi,2)))

Kod 1 ile 2100 aralığındaki yılları döngüye sokmaktadır. Daha az veya daha fazla yıl için range komutunu düzenleyebilirsiniz. Son olarak belirtilen yıllar arasında kaç tane artık yıl var ve bu artık yılların ortala aralıkları da hesaplanmıştır.

Örnek başlangıç seviyesi için güzel bir örnektir. Range, round, if ve for kullanımını inceleyebilirsiniz.