Python ile belirtilen iki tarih arasındaki gün farkını hesapladık. Yine belirtilen saat ile de aradaki saat farkını bulduk. Bu fark bulma işleminde artık yılda dikkate alınmıştır.

Python 2 Tarih Arasındaki Fark

tarih_1 ve tarih_2 değişkenleri ile tarih ve saat giriyoruz. İstenirse input ile bu bilgiler kullanıcıdan da alınır. Daha sonra bu veriler farkal fonksiyonuna gönderilerek iki tarih arasındaki gün sayısını buluyoruz.

Aşağıdaki kodda yapılan işlemler istenirse datetime kütüphanesi ile çok daha basit ve kısa sürede yapılabilmektedir. İsterseniz datetime kütüphanesini de kullanabilirsiniz.

aylar = [31, 28, 31, 30, 31, 30,31, 31, 30, 31, 30, 31]
def artikyil(d):
  yil = d.y
  if (d.m <= 2):
    yil -= 1
  ans = int(yil / 4)
  ans -= int(yil / 100)
  ans += int(yil / 400)
  return ans
def farkal(dt1, dt2):
  n1 = dt1.y * 365 + dt1.d
  for i in range(0, dt1.m - 1):
    n1 += aylar[i]
  n1 += artikyil(dt1)
  n2 = dt2.y * 365 + dt2.d
  for i in range(0, dt2.m - 1):
    n2 += aylar[i]
  n2 += artikyil(dt2)
  return (n2 - n1)
class tarih:             
  def __init__(self, d, m, y, s): 
   self.d = d              
   self.m = m
   self.y = y
   self.s = s
tarih_1 = tarih(1, 9, 2014, 23)
tarih_2 = tarih(3, 9, 2020, 22)
farkgun=farkal(tarih_1,tarih_2)
if(tarih_1.s>tarih_2.s):
  farkgun=farkgun-1
  tarih_2.s=tarih_2.s+24
print("Iki tarih arasindaki fark: ",farkgun,"gun.")
print("Iki tarih arasindaki saat: ",(farkgun*24)+(tarih_2.s-tarih_1.s),"saat.")

İlgili çalışmaya github üzerinden de ulaşabilirsiniz.