Veri yapıları dersi için yaptığım, c++ ile yazılmış örnek. C++ struct array pointer örneği. Aşağıda proje için istenenleri ve projeyi görebilirsiniz.