Son zamanlar biraz da okul sebebiyle mobil uygulamalara ilgi duyuyorum. Bu sebeple bu yazıyı dönüp dönüp bakabileceğim bir not defteri olacak kullanacağım. Java temel kodlama ve android studio.

Java Temel Kodlama

Ben örneklerde genel olarak linear layout kullandım.

Liner layout ile itemleri dikey yerleştirmek için;

android:orientation="vertical"

Kontrolleri yatay yerleştirmek için;

android:orientation="horizontal"

Yine hizalama gibi işlemler için en sık kullanılan özellikler;

 • layout_width : Controller ve düzenler için genişliği belirler.
 • layout_height : Control ve düzenler için yüksekliği belirler.
 • layout_marginTop : Control ve düzenler için üstten boşluk bırakmayı sağlar.
 • layout_marginBottom : Control ve düzenler için alttan boşluk bırakmayı sağlar.
 • layout_marginLeft : Control ve düzenler için üstten soldan bırakmayı sağlar.
 • layout_marginRight : Control ve düzenler için sağdan boşluk bırakmayı sağlar.
 • layout_gravity : Control’ün konumunu belirler.(sağ, sol veya ortalama)
 • layout_weight : Control’ün düzende ne kadar alan kaplayacağını belirler.

Kullanıcıdan kullanıcı adı gibi bir bilgi istendiğinde ilgili textbox’a hint ile yazmaya başlayınca kaybolan metin girilebilir.

android:hint="Kullanici Adi:"

Yerleştirilen bir textbox’a veya butona id verilerek daha sonra bu id ile ilgili iteme ulaşılabilir.

android:id="@+id/btn_merhaba"

//Kullanmak için ilgili sayfada;
Button Merhababutonu;
Merhababutonu=findViewById(R.id.btn_merhaba);
//Bu sayede buton ile bağlantı kurulur.

Butona tıklandığında neler olacağını aşağıdaki ilgili kod bloğunun içerisine yazabiliriz.

 Merhababutonu.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        merhabametni.setText("Bugün 20 Mayıs");}}

Veri yazdırılırken “setText”, veri alınırken “getText”.

Ekranda belirli süre ile bildirim oluşturmak için;

Toast.makeText(MainActivity.this, "Başarılı", Toast.LENGTH_SHORT).show();
//LENGTH_SHORT kısmı değiştirilerek bildirimin daha uzun süre kalması sağlanabilir.

Textbox kutularının boş olup olmadığını if ile sorgulamak için;

tutucu1=metin1.getText().toString();
tutucu2=metin2.getText().toString();
if(TextUtils.isEmpty(tutucu1) || TextUtils.isEmpty(tutucu2))
    {
    Toast.makeText(MainActivity.this, "Butun alanlari doldur", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }

Bir textbox’ın türünü değiştirmek için; (Örneğin şifre kısmında *** göstermek)

android:inputType="textPassword" //Buradaki birçok type daha sonra kullanılabilir.

İf ile kullanıcı girişi yapma; (Equals)

if(kullaniciadi.equals("admin")&&sifre.equals("12345")){}

Sayfalar arası veri transferi;

Intent sayfa2egit = new Intent(MainActivity.this,sayfa2.class);
sayfa2egit.putExtra("gonderildi",tutucu2); //Mainactivity sayfasındaki tutucu stringinin sayfa 2'ye gönderilmesi
startActivity(sayfa2egit);

//Sayfa 2 kodları;
TextView tasinan;
tasinan=findViewById(R.id.textedit);
Intent verial=getIntent();
String alinan=verial.getStringExtra("gonderildi");
tasinan.setText(alinan);

app>res>drawable klasörüne bir resim atarak bu resmi imageview’de kullanabiliriz;

<Imageview
android:src="@drawable/resim"/>

Gone, visible ve invisible işlemleri; (Görünürlük)

txt.setVisibility(View.VISIBLE);
//Gone çerçeve ile birlikte görünmez yapar.
//Visible görünür yapar.
//İnvisible görünmez yapar.

Uyarı penceresi oluşturmak için;

final AlertDialog.Builder uyaripenceresi = new AlertDialog.Builder (context: MainActicity.this);
uyaripenceresi.setTitle("Onay Durumu"); //Uyarı başlığı
uyaripenceresi.setMessage("Islemi Onayliyor musunuz?");

//Pozitiflik durumu
 uyaripenceresi.setPositiveButton (text:"Onay Ver", new DialogInterface.OnClickListener()
 {
 @Override
 public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
 Toast.makeText(MainActivity.this, "Onay Verdiniz...", Toast.LENGTH_LONG).show();
 }}

//Negatiflik durumu
 uyaripenceresi.setNegativeButton (text:"Vazgec", new DialogInterface.OnClickListener()
 {
 @Override
 public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
 dialog.dismiss()
; //Uyarı penceresini kapatir
 }}
uyaripenceresi.show();