Bugün temel linux komutları serisine devam edeceğim. Daha önce linux dosya yollarından ve dosya işlemlerinden bahsetmiştim. Şimdi de genel dosya işlemleri, wildcard ve alias kullanımından bahsedeceğim.

Temel Linux Komutları

KodAçıklama
file 1.txtDosya hakkında bilgi verir.
wc 1.txtSıra ile satır sayısı, kelime sayısı ve boyutu verir.
wc -w 1.txtSadece kelime sayısını verir.
wc -l 1.txtSadece satır sayısını verir.
wc -c 1.txtSadece byte cinsinden boyutu verir.
KodAçıklama
sort 1.txtTxt dosyası sıralanarak açılır.
sort -k 2 1.txtTxt 2.sütuna göre sıralanır.
sort -r 1.txtTxt dosyayı ters sıralanır.
grep ‘Yunus’ 1.txtYunus geçen satırı bulur ve yazdırır.
grep -i ‘Yu’ 1.txtBüyük-küçük duyarlığı kaldırarak arama.

Ekstra: sort -k 2 -r 1.txt -o sirali.txt => 1.txt dosyası 2.sütuna göre tersten sıralanır ve sirali.txt dosyası olarak farklı kaydedilir.

Linux Wildcard

  • “*” işareti: Joker karakterdir. Örneğin “ls *.html” kodu tüm hmtl uzantılı dosyaları listeler. Noktadan önce ne olduğunun bir önemi yoktur. Listelenme için dosyanın sonunun “.html” ile bitmesi yeterlidir.
  • “ls yu*.txt” kodu da yu ile başlayan txt dosyalarını listeler.
  • “ls 1[12]*.html” kodu 1 ile başlayan ve daha sonra 1 veya 2 ile devam eden html dosyalarını listeler.
  • “?” işareti ise tek bir karakter yerine geçmektedir.
  • “>” işareti bir veriyi dosyaya yazmak için kullanılır.
  • “cat 1.txt > 2.txt” kodu 1.txt içerisindeki verileri 2.txt dosyasına yazar.
  • “cat 1.txt >> 2.txt” kodu 1.txt içerisindeki verileri 2.txt dosyasının verilerinin sonuna ekler.
  • “|” pipe kullanımı iki işlemi birleştirir.
  • “ls -l | grep yunus > 1.txt” kodu yunus ismindeki verileri listeleyip txt dosyasına yazar.

Linux Alias Kullanımı

Alias takma isim demektir. Sık kullanılan bir kod öbeği bir değişkene kayıt edilerek hızlı kullanım yapılabilir.

alias [takma-ad]="[komutlar]"
alias guncelle="sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade"

Artık guncelle yazılarak ilgili komut çalıştırılabilir. Alias kodunu iptal etmek için “unalias” kodu kullanılır.

Not: Alias değişkeni sistem yeniden başlatılasıya kadar kullanılabilmektedir. Eğer değişkenin kalıcı olmasını istiyor isek “.bashre” dosyasına komut eklenir. Bu sayede bilgisayar yeniden başlatılsa dahi alios değişkeni silinmez.

Temel linux komutları serisinin ikinci bölümünü de burada bitirmek istiyorum. Bir sonraki yazı içeriğinde görüşmek üzere.