2010 yılından itibaren çeşitli linux dağıtımları kullandım. Son olarak çalıştığım firmada da 9 mağazanın bilgisayarlarına linux mint kurmamız nedeniyle sürekli temel linux komutları arıyorum. Bu nedenle not amaçlı bir seri içerik hazırlayacağım.

Linux Terminal Kullanımı

Öncelikle terminali açmak için Ctrl+Alt+T kombinasyonunu kullanabiliriz.

KodAçıklama
whoimaKullanılan kullanıcı adını verir.
uname -aSistem özelliklerini gösterir.
ping -c4 mryed.com4 kez siteye ping atar.
dateTarih bilgisini verir.
lsDizindeki dosyaları gösterir.
ls -aGizli dahil tüm dosyaları gösterir.
cd (dosya ismi)Dosyaya giriş yapar.
cd ..Bir üst klasöre çıkar.
cd Des (Tab)Tab tuşu eksik kodu tamamlar.
man lsİstenilen komutun detaylarını ve parametrelerini gösterir.
historyKomut geçmişini açar.
history -cKomut geçmişini siler.
pwdBulunduğumuz dosya yolunu verir.
KodAçıklama
mkdir yeniklasoryeniklasor isminde bir klasör oluşturur.
touch mryed.txtYeni txt dosyası oluşturur.
rm mryed.txtTxt dosyasını siler.
rm -r yeniklasorKlasörü siler.
cp 1.txt 2.txtDosyayı kopyalayıp adını değiştirebiliriz.
cp 1.txt belgeler/Dosyayı belgelere kopyalar.
cd 1.txt ../Dosyayı bir üst klasöre kopyalar.
mv mavi/ sari/Mavi klasörünün ismi sarı olur.
mv 1.txt ../Dosya bir üst klasöre taşınır.
tar -zcvf arsiv.tar 1.xlsExcel dosyayı sıkıştırılır.
tar -zcvf arsiv.tar mavi/Mavi klasörü tamamen sıkıştırılır.
tar -zxvf arsiv.tarTar dosyasını çıkarıp dizine aktarır.

Linux Dosya Yolu

DizinAçıklama
/binTemel komut dosyalarını içerir.
/bootSistemin açılması için önyükleme dosyaları.
/devCihaza ait dosyalar bulunur.
/etcSisteme ait ayarlar bulunur.
/homeKullanıcılara ait dosyalar bulunur.
/libKütüphane dosyaları ve çekirdek modülleri.
DizinAçıklama
/mediaBellek, hafıza kartı erişim dosyası.
/mntAygıtların bağlanma noktası.
/srvSistem içerisindeki servis dosyaları.
/tmpGeçici dosyaları tutar.
/varLog dosyayı ve çeşitli değişken veriler.
/rootRoot kullanıcısı ana dizini.

Linux Dosya İşlemleri

KodAçıklama
nano 1.txtTxt dosyasını düzenlemek için panel açılır.
cat 1.txtTxt içerisinde veriler terminale gelir.
vi 1.txtTxt dosyasını düzenlemek için panel açılır.
gedit 1.txtTxt dosyasını terminal dışında açar.
cat -n 1.txtGetirilen txt verilerinin ilk sütununa Sıra No ekler.
KodAçıklama
head 1.txtTxt dosyasının ilk 10 satırı getirilir.
head -n5 1.txtTxt dosyasının ilk 5 satırı getirilir.
tail 1.txtTxt dosyasının son satırları getirilir.
tail -f 1.txtTxt dosyasının son satırları canlı getirilir.
more 1.txtTxt panele sığacak kadar açılır.

Not-1: Nano ile açılan düzenleme panelinden çıkmak için CTRL+X, dosyayı farklı kaydetmek için CTRL+O, panelde arama yapmak için CTRL+W kombinasyonları kullanılır. Aramada birden çok veri bulunur ise ALT+W ile geçiş yapılır.

Not-2: Vi ile açılan panel sonrası terminal kullanımına devam edilebilir. Ayrıca vi’den çıkmak için düzenleme paneline “:qa” yazılır.

Not-3: tail -f 1.txt kullanımı özellikle log izlemek için tercih edilmektedir.

Temel linux komutları serisine daha sonra devam edeceğim.