Linux süreç yönetimi ile temel linux komutları serisine devam ediyorum. Root ve diğer kullanıcılarının işlemleri ve bu işlemlerin sonlandırılması komutları aşağıdadır.

Linux Süreç Yönetimi

KodAçıklama
ps -efSistemde çalışan tüm işlemleri gösterir.
ps -aumryedmryed kullanıcısının işlemlerini gösterir.
ps -aurootRoot kullanıcısının çalıştırdığı işlemleri gösterir.
kill 66306630 ID’li işlem sonlandırılır.
KodAçıklama
kill -9 66576657 ID’li işleme 9. sinyali atılır.
pkill anydeskAnydesk uygulaması sonlandırılır.
kill -lKill komutunun sinyallerini listeler.
kill -15 66576657 ID’li işleme 15.sinyal atılır.
linux-kill-komutu

Not: İşlemleri daha detaylı görmek için;

sudo apt install htop

komutu ile htop yüklenir. Daha sonra terminale htop yazılarak processler görüntülenir.

linux-htop
  • Bir uygulamayı terminal üzerinden açmak için “remmina &” komutu kullanır. Ancak açılan uygulama terminal kapanınca otomatik kapanır.
  • Terminal kapandığında uygulamanın kapanmaması isteniyor ise “”nohup remmina &” komutu kullanılabilir.

Linux Servisler

  • “systemctl list-units –type service” sistem üzerindeki servisleri listeler.
  • “systemctl status NetworkMenager.service” servis hakkında bilgi verir.
  • “sudo systemctl stop NetworkMenager.service” servisi durdurur.
  • Stop yerine start veya restart yazılarak servis başlatma veya yeniden başlatma yapılabilir.